به زودی بازمیگردیم

قالی شویی و مبل شویی نگین اصفهان(شعبه ای دیگری ندارد)
۱۵۵ ۰۰۰۰ ۰۹۱۳
۷۹۶ ۰۰۰۰ ۰۹۱۳
دارای مجوز بیش از ۳۰ سال سابقه به شماره ثبت : ۱۵۵۶
تنها دارنده ایزو در ایران